Информация за доставка

1. Заявената за покупка стока се доставя на потребителите лично на посочения от тях адрес или на изрично посочен от потребителите получател.

 2. След предаване на стоката на куриер всички рискове, произтичащи от доставката на стоката, преминават върху потребителите. Доставчик на стоките е Куриерска служба ЕКОНТ

3. При посочен неверен адрес, телефон, лице за контакти, както и всички други обстоятелства, за които потребителите са били длъжни да сторят необходимото с оглед възможността стоката да бъде доставена и при последваща невъзможност стоката да бъде реално доставена, то Виктория 21Р ЕООД се освобождава от задълженията си, произтичащи от поръчката и  доставката на стоката.

4. При доставката на стоката потребителите подписват придружаващите стоката документи и заплащат разходите по доставката. Потребителите осигуряват реален достъп и възможност за получаване на стоката.

5. С цел осигуряване на качествено обслужване на потребителите си, Виктория 21Р ЕООД независимо, че не носи отговорност при доставката на стоката, предоставя на потребителите си възможност да информират Виктория 21Р ЕООД за всякакви нередности, свързани с доставките на стоката чрез Куриерска служба ЕКОНТ